Navn Rolle Telefon
Arnt Kjetil Morken Styreleder 473 02 669
Tore Folvik Nestleder 917 29 534
Emilie Ebbesen Krokdal Sekretær 938 67 737
Svein Aa Kasserer 990 10 178
Borger Strand Styremedlem 954 77 772