Årsmøte for 2021

Årsmøte for 2021

Publisert av Arnt Kjetil Morken den 11.04.22. Oppdatert 10.05.22.

 

 

 

 

Årsmøte for 2021

NMK Orkla

 

 

Avholdes 10.05.2022

Sted annonseres senere

 

 

 

 

Det innkalles til ordinært årsmøte for NMK Orkla tirsdag 10. mai 2022 klokken 1800 Sted: TBA

 

1. Valg av dirigent

2. Valg av protokollfører

3. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen

4. Godkjenning av innkalling

5. Godkjenning av sakslisten

6. Behandling av årsmelding

7. Behandling av regnskap

8. Saker til behandling:

9. Fastsettelse av årskontingent

 10. Vedtak av budsjett 2022

Forslag til årsmøtet sendes til styret senest 26. april 2022 til arntkjetil@hotmail.com

 

Vel møtt!

 

Hilsen styret i NMK Orkla